Veilig sportklimaat

Sporten levert prachtige momenten op en is erg leuk om te doen. Maar emoties die bij de sport horen kunnen soms ook omslaan in ongewenst of onsportief gedrag. Gelukkig gebeurt dat binnen de schaatssport heel weinig, maar ook onze sport is hier niet zonder meer van gevrijwaard. 

Als bestuur en trainers vinden we het van belang dat iedereen zich prettig voelt bij onze vereniging, met veel plezier kan sporten en dat er sportief met elkaar wordt omgegaan. Daarom:

  • onderschrijft SSV Eemland de gedragscode van de KNSB en de gedragsregels van het NOC / NSF op het gebied van veilig sporten;
  • vragen we onze trainers en begeleiders een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen;
  • kent onze vereniging een Vertrouwenscontactpersoon.

De gedragsregels van het NOC NSF zijn terug te vinden op onze website. Deze worden door trainers, begeleiders en bestuur onderschreven. Het invoeren van een verplicht VOG voor trainers en begeleiders is geen kwestie van wantrouwen, maar een extra signaal dat we een veilig sportklimaat binnen SSV Eemland zeer ter harte nemen. Onze trainers onderschrijven dit. De VOG is een momentopname en kent geen wettelijke geldigheidsduur. Bij SSV Eemland is besloten dat betrokkenen 1 keer per 2 jaar een nieuwe VOG dienen te overleggen. 

We  onderkennen het belang van een Vertrouwenscontactpersoon. Als zich onverhoopt een ongewenste situatie voordoet, is dit een onafhankelijk persoon waar onze leden in vertrouwen terecht kunnen, die met ze in gesprek gaat en ze op de juiste manier kan doorverwijzen naar andere partijen op het moment dat er echt iets mis lijkt te zijn. We hebben Marjolijn Karelsen bereid gevonden de functie van Vertrouwenscontactpersoon op zich te nemen. Op de ALV is unaniem ingestemd met haar benoeming. Marjolijn heeft zich al geïntroduceerd bij de trainers. In het aansluitende nieuwsitem introduceren we haar graag bij alle leden en betrokkenen binnen onze vereniging.

Nieuws overzicht