Trainen onder stringente voorwaarden

Een corona coördinator ziet toe op naleving van het protocol

Met ingang van 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar weer in verenigingsverband sporten. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar, maar wel tot de trainers. Daarnaast mag de jeugd van 13 t/m 18 jaar ook weer in verenigingsverband sporten, maar dienen zij te allen tijde minimaal 1,5 afstand te houden tot elkaar en de trainers.

Voor onze trainingen maken we gebruik van de accommodaties van AV Pijnenburg (Soest) en AIJV (Amersfoort). Beide verenigingen hebben voor het gebruik van hun accommodaties protocollen opgesteld met diverse regels en afspraken waar wij ons aan dienen te houden om het sporten veilig te kunnen laten plaatsvinden. Denk hierbij aan richtlijnen voor het gebruik van de banen, toiletten, materialen etc.. Ook voor aankomst- en vertrekroutes van de sporters, de aanwezigheid van ouders, en het helpen met spullen aan- en uittrekken zijn richtlijnen gemaakt. Deze protocollen sluiten aan op de adviezen van NOC*NSF en de KNSB.

Op dit moment vindt er nog overleg plaats met de gemeente Soest om te bekijken of ook de Soesterduinen gebruikt mogen worden voor sporten in groepsverband, aangezien onze jeugd veelal vanaf AV Pijnenburg naar de duinen vertrekt. Indien dit mogelijk is zullen wij als SSV Eemland een eigen protocol opstellen om dit veilig te kunnen doen. In dit protocol zullen we ook de adviezen van NOC*NSF en de KNSB overnemen en specifieke verwijzingen opnemen voor trainingen in de Soesterduinen.

Nieuws Overzicht