Bestellen schaatsabonnementen winter 2021 - 2022

De voorbereiding van het nieuwe schaatsseizoen komt op gang. Zo ook de bestelling van de schaatsabonnementen. Dit alles met een slag om de arm. Op dit moment kunnen we namelijk nog geen duidelijkheid bieden hoe komende winter op de Vechtsebanen invulling gegeven wordt aan het schaatsen met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

Vooralsnog een ongewijzigd trainingsaanbod

Voor de bestelling van de abonnementen gaat de Baanvereniging Utrecht uit van dezelfde trainingsuren en hetzelfde maximum aantal abonnementen per trainingsuur. Als SSV Eemland gaan we op dit moment uit van hetzelfde trainingsaanbod en een zelfde samenstelling van de trainingsgroepen als voorgaand seizoen. De bestelling van abonnementen verloopt daarom als voorgaande jaren, zie hierna. Indien op een later tijdstip blijkt dat er beperkingen zijn, of er mogelijk helemaal niet geschaatst kan worden, dan kan de bestelling van abonnementen ongedaan worden gemaakt.

Bestelprocedure schaatsabonnementen voor junioren en senioren(*)

Blijft jouw trainingsuur en abonnementtype (trainings- of wedstrijdabonnement) gelijk aan vorig seizoen, dan hoef je geen actie te ondernemen. Je ontvangt komende winter hetzelfde abonnement.

Wijzigingen voor het nieuwe schaatsseizoen geef je uiterlijk 28 juli 2021 per email door aan de ledenadministratie:

  • je wilt trainingsuren uitbreiden of beperken 
  • je wisselt van trainingsuur
  • je wijzigt een trainingsabonnement in een wedstrijdabonnement of andersom

Overleg bij uitbreiding of wijziging van trainingsuren vooraf met jouw trainer. Uitbreiding of wisseling is daarnaast afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen op het nieuwe trainingsuur.

De prijs van een abonnement is gelijk aan voorgaand seizoen. Zie voor de prijzen onze website. Je ontvangt medio augustus een factuur voor het abonnement(en) en de extra trainersbijdrage i.g.v. meerdere abonnementen.

Voor de wedstrijdrijd(st)ers geldt: een wedstrijdlicentie verleng je zelf/schaf je zelf aan bij de KNSB.

Speciaal voor recreanten: een flexibel toerabonnement

Voor toerrijders/recreanten is er een flexibel toerabonnement: je kunt als toerrijder een abonnement aanschaffen dat recht geeft op maximaal 22 keer schaatsen op je eigen trainingsuur en als uitwijk op een van de andere toeruren: woensdagavond 21.00 – 22.00, donderdagavond 21.30 - 22.30, donderdagavond 19.15 – 20.15, vrijdagmiddag 16.30 -17.30, vrijdagavond 19.15 - 20.15, zaterdagochtend 7.00 – 8.00. Dit abonnement kost € 170,-. Wil je hier gebruik van maken, geef dat dan door aan de ledenadministratie.

(*) Deze procedure is niet van toepassing voor jeugdschaatsers. Bestelling van schaatsabonnementen voor de jeugdschaatsers (zaterdagmiddaggroep) wordt gecoördineerd door de jeugdcommissie.

Nieuws Overzicht