Updates maatregelen Vechtsebanen

Hier volg je doorlopend het laatste nieuws over de maatregelen op De Vechtsebanen. Heb je vragen, stel die dan door een berichtje te sturen aan info@ssveemland.nl

Update: 11 november 2020 (Aanpassing protocol Vechtsebanen)

Volgens het BVU-protocol mochten ouders/begeleiders tijdens de training op de tribune plaatsnemen. Dit blijkt niet te voldoen aan de noodverordening van de gemeente Utrecht, ondersteund door NOC en KNSB, dat stelt dat publiek tijdens trainingen niet is toegestaan.

Vanaf heden mogen ouders/begeleiders dus tijdens de training niet plaatsnemen op de tribune. Zij dienen een wachtplaats te zoeken buiten het complex, zie ook het KNSB Protocol.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  

Update: 06 november 2020 (Aanpassing protocol Vechtsebanen)

Het protocol zoals we dit nu hanteren kan, op aanpassing van de groepsgrootte, gehandhaafd blijven.
De groepsgrootte is nu teruggebracht tot twee rijders, waarbij de mogelijkheid bestaat dat een trainer, passief, meerdere, herkenbare, groepjes aan kan sturen.
In verband met de doorstroom in de uitrijbaan, binnen of buiten is het advies vanuit de BVU om als trainer naast het ijs te staan en zodoende de instructie te verzorgen.

Voor het overige blijft het protocol voor zowel binnen als buiten ongewijzigd. Dat wil zeggen:
   - altijd 1.5 m onderlinge afstand, zowel op als naast het ijs
   - alle leeftijden houden zich aan de afstandsregel
   - geen treintjes ook niet met een onderlinge afstand
   - uitrijden achter elkaar en niet naast elkaar, ook daar 1.5 m onderlinge afstand.

Op de binnenbaan blijft het maximum aantal rijders boven 17 op het aantal van 30. Onder 17 geldt geen maximum en moet het aantal volwassen begeleiders worden geminimaliseerd. Begeleiders mogen niet op de binnenbaan tribune.
Op de buitenbaan geldt het maximum van 125 rijders, inclusief trainers.
Begeleiders nemen plaats op de tribune buitenbaan.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  

Update: 18 oktober 2020 (Inschrijven)

De Veiligheidsregio Utrecht heeft toestemming verleend voor de junioren en seniorengroepen met maximaal 125 personen te schaatsen op De Vechtsebanen. Doordat er extra trainingsuren beschikbaar komen wordt iedereen de gelegenheid geboden om komende weken te schaatsen. Maar het gaat allemaal heel anders dan we gewend zijn:

1. Je schrijft jezelf in voor een trainingsuur. Je kunt zelf een uur kiezen. Er worden per uur maximaal 125 schaatsers toegelaten, dus vol = vol;

2. Heb je nu 1 abonnement, dan kun je voor 1 trainingsuur inschrijven, heb je 2 abonnementen, dan kun je voor 2 trainingsuren inschrijven, etc..

Voor senioren (18 jaar en ouder) lukt het ons niet op korte termijn een regulier trainingsaanbod te bieden:

- Trainers bieden wel een oefenprogramma dat je op eigen gelegenheid kunt uitvoeren.
- Maar er wordt dus getraind zonder trainer
- Er mag immers alleen getraind worden in groepjes van maximaal 4 rijders;
- Door het inschrijvingssysteem weten we niet op welke uren onze schaatsers trainen;
- Door het inschrijvingssysteem is niet zeker dat onze trainers toegang hebben tot onze reguliere trainingsuren.

We doen ons uiterste best om voor junioren (t/m 17 jaar) collectieve / begeleide trainingen aan te bieden. Vooralsnog mag deze groep in groepsverband trainen.

Je kunt inschrijven op www.inschrijven.schaatsen.nl.  Voor inschrijving heb je jouw KNSB relatienummer nodig. Dit relatienummer kun je vinden
op je persoonlijke inlogpagina op www.ssveemland.nl

Sporters en trainers dienen de aangescherpte maatregelen in acht te nemen. Zie daarvoor ook de site van de KNSB

Daarnaast geldt het protocol voor trainingen op De Vechtsebanen zoals vermeld op de website van Baanvereniging Utrecht. Volg verder de aanwijzingen van de coördinatoren (herkenbaar aan de hesjes) en het personeel van De Vechtsebanen.

Uiteraard maakt ieder voor zichzelf de afweging om van het aanbod gebruik te maken.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  

 Update: 18 oktober 2020 (Baanindeling)

Er wordt een splitsing gemaakt in het protocol voor de BVU trainingsuren en de de gecombineerde trainingsuren met recreatie en DuoSport.
Hierbij de laatste wijzigingen op een rijtje:

BVU trainingsuren (omgekeerde baanindeling):

Schaatsen aantrekken op het middenterrein, ook door laatkomers
- Het ijs betreden vanaf de binnenkant
- Langzaam rijden in de binnenste baan, snel aan de buitenkant (buitenom passeren)
- Uitrijden, rechtop in de binnenste baan
- Het ijs afstappen vanaf de binnenkant en het middenterrein verlaten via de brug bij het Trefpunt

Gecombineerde trainingsuren met recreatie en DuoSport:

Schaatsen aantrekken aan de buitenkant
- Het ijs betreden en verlaten vanaf de buitenkant
- Langzaam rijden aan de buitenkant, snel in de binnenste baan (binnendoor passeren)
- Uitrijden, rechtop aan de buitenkant

Let bij het binnenkomen van de Vechtsebanen op de aanwijzingen van de coördinatoren. Neem de tijd om rustig een plek te zoeken waar je veilige en met voldoende afstand de schaatsen kunt aantrekken.

Deze maatregelen gelden van maandag 19 oktober t/m zondag 25 oktober

-  -  -  -  -  -  -  -  -  

Update: 16 oktober 2020

De Veiligheidsregio Utrecht heeft inmiddels toestemming verleend om met maximaal 125 personen te schaatsen op De Vechtsebanen. 

De Baanvereniging Utrecht werkt samen met De Vechtsebanen en Duosport een plan uit om hier praktisch invulling aan te geven. Onder andere door het vervallen van wedstrijden kunnen meer trainingsuren worden vrijgemaakt. We verwachten jullie na het weekend meer duidelijkheid te kunnen geven.

Sporters en trainers dienen de aangescherpte maatregelen in acht te nemen. Zie daarvoor ook de site van de KNSB

-  -  -  -  -  -  -  -  -  

Update: 15 oktober 2020

Met uitzondering van het jeugdschaatsen op zaterdagmiddag, worden alle trainingen en wedstrijden tot nadere berichtgeving stilgelegd.

Vanavond is er overleg geweest tussen de Baanvereniging Utrecht en de voorzitters van de schaatsverenigingen. Daarin is gecommuniceerd dat alleen het jeugdschaatsen van zaterdagmiddag doorgaat en vooralsnog geen enkele andere training of wedstrijd. 

De Baanvereniging hoopt morgen vanuit de Veiligheidsregio goedkeuring te krijgen op een plan om toch te kunnen blijven schaatsen. Zodra dit is goedgekeurd zullen wij hierover communiceren.

Nieuws Overzicht