Bestellen schaatsabonnementen winter 2022 - 2023

De voorbereiding van het nieuwe schaatsseizoen komt op gang. Zo ook de bestelling van de schaatsabonnementen. Dit alles met een slag om de arm. Op dit moment kunnen we namelijk nog geen volledige duidelijkheid bieden hoe komende winter op de Vechtsebanen geschaatst gaat worden en wat de prijzen zullen zijn.

Vooralsnog een ongewijzigd trainingsaanbod

Voor de bestelling van de abonnementen gaat de Baanvereniging Utrecht uit van dezelfde trainingsuren en hetzelfde maximum aantal abonnementen per trainingsuur. Als SSV Eemland gaan we op dit moment uit van hetzelfde trainingsaanbod en een zelfde samenstelling van de trainingsgroepen als voorgaand seizoen. De bestelling van abonnementen verloopt daarom als voorgaande jaren, zie hierna. Indien op een later tijdstip blijkt dat er toch wijzigingen zijn, dan kan de bestelling van abonnementen ongedaan worden gemaakt.

Bestelprocedure schaatsabonnementen voor junioren en senioren(*)

Blijft jouw trainingsuur en abonnementtype (trainings- of wedstrijdabonnement) gelijk aan vorig seizoen, dan hoef je geen actie te ondernemen. Je ontvangt komende winter hetzelfde abonnement. Dit geldt vooralsnog ook voor je marathon abonnement.

Wijzigingen voor het nieuwe schaatsseizoen geef je uiterlijk 30 juni 2022 per email door aan de ledenadministratie:

  • je wilt trainingsuren uitbreiden of beperken 
  • je wisselt van trainingsuur
  • je wijzigt een trainingsabonnement in een wedstrijdabonnement of andersom

Overleg bij uitbreiding of wijziging van trainingsuren vooraf met jouw trainer. Uitbreiding of wisseling is daarnaast afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen op het nieuwe trainingsuur.

De prijs van een abonnement is nog niet bekend. Zie voor de prijzen van vorig seizoen onze website. Zodra de prijzen definitief zijn, horen jullie dat van ons. Je ontvangt medio augustus een factuur voor het abonnement(en) en de extra trainersbijdrage i.g.v. meerdere abonnementen.

Voor de wedstrijdrijd(st)ers geldt: een wedstrijdlicentie verleng je zelf/schaf je zelf aan bij de KNSB.

Speciaal voor recreanten: een flexibel toerabonnement

Voor toerrijders/recreanten is er een flexibel toerabonnement: je kunt als toerrijder een abonnement aanschaffen dat recht geeft op maximaal 22 keer schaatsen op je eigen trainingsuur en als uitwijk op een van de andere toeruren: woensdagavond 21.00 – 22.00, donderdagavond 21.30 - 22.30, donderdagavond 19.15 – 20.15, vrijdagmiddag 16.30 -17.30, vrijdagavond 19.15 - 20.15, zaterdagochtend 7.00 – 8.00. Dit abonnement kost € 170,-. Wil je hier gebruik van maken, geef dat dan door aan de ledenadministratie.

(*) Deze procedure is niet van toepassing voor jeugdschaatsers. Bestelling van schaatsabonnementen voor de jeugdschaatsers (zaterdagmiddaggroep) wordt gecoördineerd door de jeugdcommissie.

 

Nieuws Overzicht