Uitnodiging jubileumreceptie en Kidsevent

Onze vereniging werd op 26 september jl. 50 jaar. Dat vieren we op zaterdag 11 november 2023 met een receptie op De Vechtsebanen in Utrecht. Leden en partners, ouders van jeugdleden, oud leden en andere schaatsliefhebbers uit Soest en Baarn zijn van harte uitgenodigd. De bijeenkomst wordt onder meer opgeluisterd door de voormalige schaatstoppers Marianne Timmer en Carl Verheijen. Speciaal voor de Soester en Baarnse jeugd van 6 t/m 12 jaar organiseren we een leuk Kidsevent!

De jubileumreceptie vindt plaats in het KNSB-café op De Vechtsebanen (bereikbaar via de hoofdingang). De inloop is tussen 13.00 uur en 13.30 uur.

Het officiële gedeelte start om 13.30 uur. Na de inleiding van onze voorzitter Frans Godijn en oud bestuurder Paul Wilmink, betrokken bij de oprichting, worden de aanwezigen toegesproken door de KNSB en Osman Suna, wethouder Sport en Bewegen van de Gemeente Soest.

Aansluitend zoeken Marianne Timmer en Carl Verheijen in een vraaggesprek de interactie met de aanwezigen. Na het officiële gedeelte is er tot ca. 16.00 uur volop gelegenheid om met elkaar bij te praten en herinneringen op te halen.

Jeugd in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar kan van 15.00 uur tot 16.00 uur deelnemen aan het Kidsevent: verkleed schaatsen op de binnenbaan van De Vechtsebanen

Belangstellenden voor de receptie of voor het Kidsevent kunnen zich aanmelden d.m.v. een berichtje naar feest@ssveemland.nl.

Nieuws Overzicht