Contributie seizoen 2019 - 2020

Facturen zijn per email verstuurd

Op de algemene ledenvergadering is het contributie bedrag voor het seizoen 2019 - 2020 vastgesteld. Alle leden hebben op 15 juni via de email een contributiefactuur ontvangen.  

Het contributie bedrag blijft gelijk aan voorgaand seizoen. Voor het seizoen 2019 – 2020 bedraagt de verenigingscontributie dus (peildatum leeftijd 1 juli 2019):

jeugdschaatser (zaterdagmiddag groep) € 45,-
pupil / junior t/m 14 jaar     € 80,-
 lid van 15 jaar en ouder  € 90,-
niet sportend lid  € 25,-
donateur € 20,-

Komende weken volgt informatie over het bestellen van schaatsabonnementen. De schaatsabonnementen (en voor jeugdschaatsers de bijdrage voor het busvervoer) worden begin augustus gefactureerd. 

Nieuws Overzicht