Lidmaatschap

SSV Eemland kent momenteel circa 200 leden. Leden kunnen deelnemen aan schaats-, skeeler-, fiets-, droogtrainingen, het clubkampioenschap en overige verenigingsactiviteiten. De vereniging kent meerdere trainingsgroepen. De samenstelling is gebaseerd op leeftijd, ambitie en schaats- en skeelervaardigheid. Het verenigingsjaar loopt van 1 mei t/m 30 april.

Aanmelding

Informatie over het lidmaatschap kan worden ingewonnen door een bericht te sturen aan ledenadministratie@ssveemland.nl. Aanmelden kan via het digitaal inschrijfformulier. Bij aanmelding gaat het lid akkoord met de reglementen van de vereniging:
-       Statuten SSV Eemland
-       Huishoudelijk reglement SSV Eemland
-       Privacy reglement SSV Eemland

Leden kunnen hun persoonlijke gegevens en privacy instellingen wijzigen via de website. 

Verenigingscontributie

Voor het seizoen 2020 – 2021 bedraagt de verenigingscontributie (peildatum leeftijd 1 juli):

jeugdschaatser (zaterdagmiddag groep)          € 45,-             
pupil / junior t/m 14 jaar     € 80,-
lid van 15 jaar en ouder  € 90,-
niet sportend lid  € 25,-
donateur € 20,-

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt eenmalig € 16,- voor het eerste gezinslid en € 5,- voor volgende gezinsleden. Bij afname van een 2e schaatsabonnement geldt een extra trainersvergoeding van € 25,-. 
Leden ontvangen in juni een contributiefactuur. 

Schaatsabonnementen en busvervoer

Om deel te kunnen nemen aan de schaatstrainingen op De Vechtsebanen wordt via de vereniging een schaatsabonnement aangeschaft bij de Baanvereniging Utrecht. De jeugd reist per touringcar naar de ijsbaan. 

De tarieven voor het winterseizoen 2020 - 2021 zijn als volgt:

abonnement jeugdschaatser (zaterdagmiddag groep)       €   84,- 
busvervoer jeugdschaatsen  (zaterdagmiddag groep) €   100,-
abonnement toerschaatsen (recreanten) €   140,75  

De prijs voor de overige abonnementen is afhankelijk van leeftijd (peildatum 1 juli) en type abonnement (training, wedstrijd):


Leeftijdscategorie
1e trainings
abonnement

1e wedstrijd
abonnement

elk volgend
abonnement
pupil t/m 12 jaar                       € 158,75 € 168,75 €     75,-
junior 13 t/m 18 jaar   € 175,75 € 205,75 €     75,-
senior vanaf 19 jaar   € 247,25 € 267,25  €   105,-

Leden ontvangen in juli/augustus een factuur voor afgenomen schaatsabonnementen.

Om deel te mogen nemen aan wedstrijden schaffen wedstrijdrijders (lange baan en marathon) zelf online een licentie aan de bij de KNSB (www.knsb.nl). 

Beëindiging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap geschiedt tegen het einde van het verenigingsjaar op 30 april. Er geldt geen opzegtermijn. De contributie en overige in rekening gebrachte kosten voor het lopende verenigingsjaar blijven verschuldigd. Opzegging kan via de website of door een bericht te sturen aan ledenadministratie@ssveemland.nl.