Lidmaatschap

SSV Eemland kent momenteel circa 160 leden. Leden kunnen deelnemen aan schaats-, skeeler-, fiets-, droogtrainingen, het clubkampioenschap en overige verenigingsactiviteiten. De vereniging kent meerdere trainingsgroepen. De samenstelling is gebaseerd op leeftijd, ambitie en schaats- en skeelervaardigheid. Het verenigingsjaar loopt van 1 mei t/m 30 april.

Op onze website vind je uitgebreide informatie over het schaatsen en skeeleren bij onze vereniging. Onderstaand geven we inzicht in het aanmelden, de kosten van het lidmaatschap en de beëindiging van het lidmaatschap. Heb je aanvullend nog vragen, stuur dan een bericht naar ledenadministratie@ssveemland.nl. We staan je graag te woord. 

Aanmelding

Besluit je lid te worden van SSV Eemland, dan kun je je aanmelden via het digitaal inschrijfformulier. Bij aanmelding gaat het lid akkoord met de reglementen van de vereniging:
-       Statuten SSV Eemland
-       Huishoudelijk reglement SSV Eemland
-       Privacy reglement SSV Eemland

Leden kunnen hun persoonlijke gegevens en privacy instellingen wijzigen via de website. 

Kosten van het lidmaatschap

De kosten van het lidmaatschap bestaan uit:

 • de verenigingscontributie (zie hierna onder verenigingscontributie)
 • de prijs van één of meerdere schaatsabonnementen (zie hierna onder schaatsabonnementen)
 • een aanvullende trainersvergoeding van € 25,- per extra schaatsabonnement

Om deel te mogen nemen aan wedstrijden schaffen wedstrijdrijders (lange baan en marathon) zelf online een licentie aan de bij de KNSB (www.knsb.nl). 

Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld: € 16,- voor het eerste gezinslid en € 5,- voor volgende gezinsleden. 

Leden ontvangen in juni een contributiefactuur en in juli/augustus een factuur voor afgenomen schaatsabonnementen.

Verenigingscontributie

Voor het seizoen 2023 – 2024 bedraagt de verenigingscontributie:

Jeugdlid                                                                                            € 60,--
Pupil / Junior / Senior € 110,--
Niet sportend lid € 25,--
Donateur € 20,--

Schaatsabonnementen

Om deel te kunnen nemen aan de schaatstrainingen op De Vechtsebanen wordt via de vereniging een schaatsabonnement aangeschaft bij de Baanvereniging Utrecht.

De tarieven voor het winterseizoen 2023 - 2024 zijn als volgt:

Abonnement jeugdschaatser (zaterdagmiddag groep)       €   95,60
Abonnement toerschaatsen (recreanten) €   160,15

De prijs voor de overige abonnementen is afhankelijk van leeftijd (peildatum 1 juli) en type abonnement (training, wedstrijd). De tarieven voor  2023 - 2024 zijn als volgt:


Leeftijdscategorie
1e trainings
abonnement

1e wedstrijd
abonnement

elk volgend
abonnement(*)
Pupil t/m 12 jaar                       € 180,65 € 192,05 €     110,35
Junior 13 t/m 18 jaar   € 200,00 € 234,10 €     110,35
Senior vanaf 19 jaar   € 281,30 € 304,05  €    144,45

(*) Inclusief aanvullende trainersvergoeding.

Ter illustratie bedragen de seizoenskosten voor een (o.b.v. abonnementstarieven 2023 - 2024):

 • jeugdlid € 155,60 bestaande uit:
  • contributie € 60,-
  • abonnement jeugdschaatsen € 95,60

 • recreant € 270,15 bestaande uit:
  • contributie € 110,-
  • toerabonnement € 160,15

 • wedstrijdjunior, met 2 abonnementen € 454,45 bestaande uit:
  • contributie € 110,-
  • 1e wedstrijdabonnement € 234,10
  • 2e abonnement € 110,35 (incl. aanvullende trainersvergoeding)
  • daarnaast schaft de wedstrijdrijder zelf een wedstrijdlicentie aan bij de KNSB om deel te mogen nemen aan wedstrijden

 • senior met 1 trainingsabonnement €  391,30 bestaande uit:
  • contributie € 110
  • trainingsabonnement € 281,30

Beëindiging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap geschiedt tegen het einde van het verenigingsjaar op 30 april. Er geldt geen opzegtermijn. De contributie en overige in rekening gebrachte kosten voor het lopende verenigingsjaar blijven verschuldigd. Opzegging kan via de website of door een bericht te sturen aan ledenadministratie@ssveemland.nl.