Een nieuw seizoen lonkt

De Vechtsebanen heeft de stekker van de ijsmachine er inmiddels uit getrokken. Smeltend ijs betekent dat er een einde is gekomen aan een schaatsseizoen met veel beperkingen.

Maar het moet nogmaals gezegd: als schaatsers hebben we meer bewegingsruimte gekregen dan menig andere sporter. Daarom veel lof voor alle professionals van De Vechtsebanen en de vele vrijwilligers van de BVU die dit mogelijk hebben gemaakt.

Bovenal grote dank aan Bert, Carl, Babette, Paul, Anneke, Nancy, Peter, Henk, Andrea, Sanne, Fred, Han, Marco, Edwin, Jan en alle junioren en neo senioren die ondanks alle maatregelen hun rol als trainer al die maanden op een geweldige manier hebben opgepakt. Dank ook aan al onze leden voor alle medewerking en begrip.

Vanaf nu kijken we graag vooruit. Jullie trainers staan namelijk al weer in de startblokken voor het nieuwe zomerseizoen. Zo gaan de droogtrainingen van de jeugd (met noodgedwongen een week onderbreking) gewoon door en neemt Jan zijn marathongroep begin april al weer mee de duinen in. De overige trainingsgroepen starten na de meivakantie. Vanaf dat moment zijn onze skeeleraars ook weer welkom op de skeelerbaan van AIJV. Meer informatie over de start van jouw trainingsgroep ontvang je van jouw trainer(s). Natuurlijk houden we ons aan de geldende maatregelen, maar we rekenen er op dat we de komende maanden de nodige versoepelingen tegemoet kunnen zien.

We hopen jullie in het nieuwe seizoen dus allemaal weer veelvuldig te ontmoeten, samen met onze nieuwe senioren Marjolein, Anne, Daan en Hans en onze nieuwe jeugdleden Casper, Nova en mogelijk nog meer jongelingen die de afgelopen weken op proef kennis hebben gemaakt met ons vereniging.

Mocht je je lidmaatschap evenwel willen beëindigen, dan herinneren we je er graag aan dat opzegging voor 1 mei aanstaande plaats dient te vinden. Opzegging kan via de website of d.m.v. een berichtje aan ledenadministratie@ssveemland.nl

Met sportieve groet,

Bestuur SSV Eemland

Nieuws Overzicht