Huishoudelijk Reglement

Bekijk hier ons huishoudelijk reglement. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (K.N.S.B.) en de daarin opgenomen skeelerbond.

Lees meer

Gedragsregels SSV-Eemland

Omgangsregels gelden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. SSV-Eemland heeft gedragsregels (*1) opgesteld, gericht op trainers, coaches, begeleiders en kaderleden (verder in de tekst ‘de begeleider’ genoemd). De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

Lees meer

Privacyreglement SSV Eemland

Dit algemene privacy reglement beschrijft hoe SSV Eemland omgaat met uw persoonsgegevens conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Lees meer