Terugblik ALV 9 juli 2021

Op 9 juli 2021 konden we voor onze Algemene Ledenvergadering terecht bij SO Soest, we zijn bijzonder gastvrij onthaald en goed verzorgd, waarvoor veel dank.

Verslag van het bestuur

Seizoen 2020-2021 is door de corona-epidemie en alle maatregelen een bijzonder jaar geweest. Schaatswedstrijden, clubkampioenschappen en overige evenementen zijn niet doorgegaan. Met veel creativiteit zijn veel trainingen toch doorgegaan. In het bijzonder complimenten voor de leden hoe zij zich hebben opgesteld ten opzichte van alle maatregelen en beperkingen.

De Baanvereniging Utrecht (BVU) heeft veel gedaan om het schaatsen mogelijk te maken. Dit heeft geleid tot een forse intering op de liquide middelen. Er lopen nog diverse subsidie aanvragen. Een dergelijk verlies kan volgend jaar niet gedragen worden. De begroting 2021-2022 van BVU is ook nog niet definitief. De abonnementsprijzen voor het komende seizoen blijven vooralsnog hetzelfde als vorig seizoen. Voor het nieuw af te sluiten huurcontract  met de VB voor seizoen 2022 e.v. heeft de BVU verschillende opties uitgewerkt. Een en ander is besproken en toegelicht op de ALV van de BVU.  Wordt vervolgd.

 De organisatie van SSV Eemland.

Met het aftreden van onze secretaris is er een verdere toename van de onderbezetting van het bestuur. Het blijkt lastig om leden te interesseren voor een Bestuursfunctie. Er lijkt wel meer animo voor het uitvoeren van praktische taken voor de vereniging. Door het Bestuur wordt gekeken naar het inrichten van commissies om op die manier de taken te verdelen.

 Ontwikkeling aantal leden

Ons ledenaantal stagneert. Aanwas bij de jeugd is wenselijk en van belang voor de vereniging. Activiteiten als Kiesjesport zijn afgelopen jaar georganiseerd om nieuwe leden aan te trekken. De effectiviteit is beperkt omdat veel kinderen schaatsen/skeeleren als 3e of zelfs 4e sport zien. In het najaar van 2021 pakken we schoolschaatsen weer op.

 Financiën

De vereniging SSV Eemland heeft in 2021 een gift van 5.000,- van Noaber Foundation ontvangen. De Noaber Foundation heeft als doel het ondersteunen van vernieuwde initiatieven binnen de gezondheidszorg met belangrijk accent op gezond leven/gezond ouder worden. Deze doelstelling past bij SSV Eemland en het initiatief “duurzame talentontwikkeling. We zijn dan ook zeer gelukkig met en dankbaar voor de gift van Noaber Foundation.

Welkom en afscheid

Dankwoord aan Mark Onderdelinden, voor zijn belangrijke taak binnen de vereniging voor facturatie contributie en abonnementen en het inrichten van AllUnited. Welkom Fernand Immerzeel die de taken van Marc overneemt.

Dankwoord aan Fred Lensink. Bijna 15 jaar trainer, begeleider bij veel jeugdevenementen en (met zijn gezin) een onmisbare vrijwilliger bij nagenoeg al onze activiteiten van de afgelopen jaren.

Het voorstel van bestuur is om Fred tot lid van verdienste te benoemen, wordt met algehele instemming en onder luid applaus aangenomen.

Dankwoord aan Marc Smits. Marc heeft vele taken binnen het bestuur en vereniging uitgevoerd. Penningmeester, secretaris, jeugd coördinator en, gezien zijn verbindende rol was hij een belangrijk ‘oliemannetje’ binnen het bestuur en in de contacten met o.a. de BVU.

Duurzame talentontwikkeling

In de afgelopen Corona periode is gekeken op welke wijze SSV Eemland zijn trainingsaanbod kwalitatief en kwantitatief kan bestendigen. Belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn het vasthouden van de doorstromers (van jeugd naar junioren) en van junioren naar senioren, het trainings aanbod faciliteren op alle niveaus binnen de vereniging en het trainerscorps verder te versterken. Met het vertrek van Fred en bovenstaande punten heeft Babette aangegeven de rol van trainer coördinator en hoofdtrainer te willen vervullen.

De avond wordt gesloten met een borrel en dank aan Ton Mets, van SO Soest, voor de goede verzorging.

Nieuws Overzicht