Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur hoopt op vrijdagavond 14 juni veel leden en ouders/verzorgers van jeugdleden en junioren te ontmoeten op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de kantine van AV Pijnenburg. We sluiten traditioneel af met een gezellige borrel. 

Leden en ouders/verzorgers van jeugdleden/junioren ontvangen per email de agenda en vergaderstukken. Afzeggingen kunnen per email worden doorgegeven aan Marc Smits.

Arnold Hagen heeft op de vorige algemene ledenvergadering kenbaar gemaakt het voorzitterschap na het seizoen 2018-2019 over te willen dragen. Frans Godijn heeft aangegeven bereid te zijn de taak van voorzitter op zich te nemen. Dit wordt door het bestuur van harte onderschreven. Wanneer de leden in de algemene ledenvergadering akkoord gaan neemt Frans Godijn in juni het stokje van Arnold Hagen over.

Gabri Storm treedt af als voorzitter van de jeugdcommissie. Het bestuur komt daarom graag in gesprek met kandidaten die met enthousiasme en waar nodig met ondersteuning van overige bestuursleden het jeugdschaatsen binnen onze vereniging willen coördineren. Gabri Storm en/of Hans Kwakman geven graag nadere toelichting.

Daarnaast is de functie van penningmeester vacant. Kandidaten die zorg willen dragen voor het beheer van de financiën van onze financieel gezonde vereniging worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met Arnold Hagen of Marc Smits.

Downloads:

Nieuws Overzicht